HƯỚNG DẪN KẾT NỐI BOARD MỞ RỘNG ( ZONE, RELAY) TTBC HCP 1000

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI BOARD MỞ RỘNG ( ZONE, RELAY) TTBC HCP 1000

 I. KẾT NỐI BOARD ZONE HDM 1008

    2. Thông số chung

Module mở rộng 8 ngõ vào HDM 1008
 • Module HDM-1008 cung cấp tối đa 8 mạch zone Class B (Style B) hoặc 4 Class A (Style D)
 • Các đầu vào có thể lập trình thành kênh báo cháy kênh giám sát hoặc kênh dùng cho thiết bị chữa cháy
 • Cọc đấu dây trên module hoàn toàn có thể tháo dỡ dễ dàng thuận lợi cho công việc đấu nối và bảo trì.
 • Điện trở giám sát đường dây có chỉ số 3,9K.
 • Điện áp đầu ra 22v DC

   2. Cài đặt Jumpers

 • JW1: Jumper cài đặt cho hoạt động Class A (Kiểu D) và việc khởi tạo mạch 1 và 2
 • JW2: Jumper cài đặt cho hoạt động Class A (Kiểu D) và việc khởi tạo mạch 3 và 4
 • JW3: Jumper cài đặt cho hoạt động Class A (Kiểu D) và việc khởi tạo mạch 5 và 6
 • JW4: Jumper cài đặt cho hoạt động Class A (Kiểu D) và việc khởi tạo mạch 7 và 8
 • JW5: Hủy bỏ jumper nếu có bất kỳ Module mở rộng mạch nào được cài đặt và gắn vào Module cuối cùng của mạch mở rộng
 • P2: Kết nối cable dữ liệu P5 của trung tâm báo cháy hoặc Module mở rộng
 • P4: Kết nối nguồn điện P6 của trung tâm báo cháy hoặc Module mở rộng
 • P1: Kết nối dữ liệu cho Module mở rộng tiêp theo
 • P3: Kết nối nguồn điện cho Module mở rộng tiêp theo

II. KẾT NỐI BOARD RELAY HRM-1008

 1. Thông số chung
Module mở rộng 8 relay ngõ ra HRM 1008
 • HRM-1008 là Module mở rộng 8 ngõ ra relay có thể lập trình cho tủ báo cháy dòng HCP-1000.
 • Mỗi ngõ ra có dòng tải 1A, 28 VDC.
 • Module có “terminal” rời nên dễ dàng đấu nối, kiểm tra.
 • Mỗi rờ le tương đương một cặp LED báo động/báo lỗi trên mặt bảng hiển thị (HMCC-1024-6, HMCC-1024-12, HECH-1048).
 • 8 ngõ ra rơ le có thể lập trình dạng C ( tiếp điểm NO, NC ).

   2. Cài đặt Jumpers

 • JW1: Hủy bỏ jumper nếu có thêm bất kỳ Module mở rộng nào được cài đặt.
 • Jumper JW6 trên Module báo cháy chính phải được gỡ bỏ nếu có bất kỳ Module mở rộng cài đặt.
 • HRM-1008 yêu cầu tám điểm hiển thị.
 • Để tất cả các relay hoạt động độc lập, loại bỏ tất cả các jumper khỏi chân của chúng.
 • Để nối tất cả các chân commons với nhau, gắn tất cả các chân trên jumper tương ứng
 • P1: Kết nối dữ liệu cho Module mở rộng tiêp theo
 • P3: Kết nối nguồn điện cho Module mở rộng tiêp theo
 • P2: Kết nối dữ liệu từ chân P5 của TTBC hoặc từ Module mở rộng trước đó.
 • P4: Kết nối dữ liệu từ chân P6 của TTBC hoặc từ Module mở rộng trước đó.