MBB1/2: Đế gắn phụ kiện

MBB1/2: Đế gắn phụ kiện

Thông tin chi tiết

 

  • 4 lỗ nhập cáp thích hợp cho các tuyến cáp (2 tuyến cung cấp)
  • Màu sắc phù hợp với cả phạm vi dò ngà voi và trắng
  • Cảm biến được chấp thuận và phạm vi cơ sở
  • Cung cấp độ ẩm và chống bụi sửa chữa
  • Lý tưởng để sửa chữa đầu hàng loạt
  • Được chấp thuận bởi LR và GL
  • Phiên bản sử dụng phi biển có sẵn (SBB-2)