Hệ thống sơ tán bằng giọng nói FNV-MP

Hệ thống sơ tán bằng giọng nói FNV-MP

Thông tin chi tiết

Thông số kỹ thuật hệ thống sơ tán bằng giọng nói FNV-MP
Hệ thống cơ bản bao gồm:
Bảng điều khiển chính (FNV-MP).
Điều khiển mic chủ.
16 điểm điều khiển chuyển đổi.
DMR kênh đôi.
Vòng lặp truyền thông tốc độ cao.

Thuộc seri

FNVMP16R220
FNVMP32R220
FNVMP48R220
FNVMP64R220
FNVMP80R220
FNVMP96R220
FNVMP16RP220
FNVMP32RP220
FNVMP48RP220
FNVMP64RP220
FNVMP80RP220
FNVMP96RP220