HCC24PCW/R: Chuông đèn báo cháy Hochiki

HCC24PCW/R: Chuông đèn báo cháy Hochiki

Thông tin chi tiết

– Kích thước đơn vị: 6 “x 2,6”.

– Đồng bộ hóa dòng HC bằng cách sử dụng Hochiki America Mô-đun điều khiển loạt.

– Thiết bị đầu cuối hỗ trợ 12 đến 18 AWG.

– Chuyển đổi lựa chọn cho dBA cao hoặc thấp.

– Chuyển đổi lựa chọn cho 2400Hz hoặc Âm cơ.

– Chuyển đổi lựa chọn cho liên tục hoặc tạm thời 3.

– Tamperproof Re-entrant Grill.

– Gắn kết bề mặt với HCSB (Trần trần Hộp gắn trên bề mặt).

– Im lặng còi trong khi tủ quần áo vẫn nhấp nháy..

– Dải điện áp rộng 16-33 VDC hoặc FWR.

– Faceplate Có sẵn màu đỏ hoặc trắng.

– Danh sách UL 464 & UL 1971 – S8369, S3597, S1529.

– CSFM được liệt kê-7125-0410: 0187,7125-0410: 0188.