HCC24CR/W: Chuông đèn báo cháy

HCC24CR/W: Chuông đèn báo cháy

Thông tin chi tiết

– Thiết bị đầu cuối hỗ trợ 12 đến 18 AWG.

– Chuyển đổi lựa chọn cho dBA cao hoặc thấp.

– Chuyển đổi lựa chọn cho 2400Hz hoặc Âm cơ.

– Chuyển đổi lựa chọn cho liên tục hoặc tạm thời 3.

– Tamperproof Re-entrant Grill.

– Gắn kết bề mặt với HCSB (Trần trần Hộp gắn trên bề mặt).

– Im lặng còi trong khi tủ quần áo vẫn nhấp nháy.

– Dải điện áp rộng 16-33 VDC hoặc FWR.