Cáp lập trình tủ báo cháy FireNet: FN-S187, FN-P187, FN-V187

Cáp lập trình tủ báo cháy FireNet: FN-S187, FN-P187, FN-V187

Thông tin chi tiết

– Cáp kết nối trung tâm địa chỉ với COM máy tính.
– Cáp lập trình FN-S187, FN-P187, FN-V187 được sử dụng để lập trình cho các tủ dòng FireNET.
– Cáp giao tiếp máy in P187 được sử dụng để kết nối máy in dạng nối tiếp dành cho các tủ dòng FireNET.