Module GST

Module giám sát ngõ vào cho công tắc dòng chảy , máy bơm GST, Module điều khiển ngõ ra GST, Module điều khiển ngõ ra cho chuông đèn