Tổ hợp nút nhấn hệ thống điều khiển xả khí Unipos

Tổ hợp nút nhấn hệ thống điều khiển xả khí Unipos

Mã sản phẩm: FD3050Y, FD3050G, FD3050B
Hãng sản xuất: Unipos
Xuất xứ: Bulgaria

Thông tin chi tiết

Tổ hợp nút nhấn hệ thống điều khiển xả khí Unipos

1. Nút nhấn kích hoạt xả khí bằng tay FD3050Y

Nút nhấn kích hoạt xả khí bằng tay FD3050Y
Nút nhấn kích hoạt xả khí bằng tay FD3050Y

– Nút nhấn kích hoạt xả khí bằng tay FD3050Y hoạt động với tủ trung tâm điều khiển xả khí FS5200E nhằm kích hoạt việc dập tắt đám cháy.

– Nút nhấn FD3050Y được lắp đặt gần các thiết bị chữa cháy.

– Bằng nút này quá trình dập tắt chỉ có thể được bắt đầu sau khi kiểm tra bằng mắt của người quản lý nếu có tình trạng cháy thực sự.

– Đường dây báo cháy được điều khiển cho một mạch ngắn.

2. Nút nhấn kích hoạt xả khí mở rộng FD3050G

Nút nhấn kích hoạt xả khí mở rộng FD3050G
Nút nhấn kích hoạt xả khí mở rộng FD3050G

– Nút nhấn kích hoạt xả khí bằng tay dự phòng FD3050G được thiết kế để hoạt động độc lập, kích hoạt tính năng tự động cho phép khởi động quá trình dập tắt.

– Nút nhấn FD3050G sử dụng nguồn dự phòng bổ sung.

– Khi kích hoạt FD3050G, một chất chữa cháy bổ sung sẽ được xả (CO2, Halon, Ar..)

3. Nút nhấn duy trì tình trạng khẩn cấp FD3050B

Nút nhấn duy trì tình trạng khẩn cấp FD3050B
Nút nhấn duy trì tình trạng khẩn cấp FD3050B

– Nút nhấn duy trì tình trạng khẩn cấp FD3050B trong nhà được kích hoạt và một điện trở EOL tương thích với trung tâm điều khiển chữa cháy UniPOS FS5200E. Chương trình đếm ngược thời gian xả khí sẽ được bắt đầu bằng việc thoát chế độ duy trì khẩn cấp của FD3050B.

– Đường dây báo cháy được điều khiển cho một mạch ngắn và cho một gián đoạn.

– Nút nhấn FD3050B được lắp đặt gần các thiết bị chữa cháy.