Thiết bị chữa cháy cho văn phòng nhà xưởng

Thiết bị chữa cháy cho văn phòng nhà xưởng

Thông tin chi tiết

Thiết bị chữa cháy

Bình chữa cháy
Bình chữa cháy

Thiết bị chữa cháy

Thiết bị chữa cháy là những thiết bị được sử dụng để dập lửa khi có cháy xảy ra có 2 loại là loại tự động và loại thủ công: loại tự động vd như: đầu phun chữa cháy tự động.. loại thủ công vd như: bình chữa cháy, vòi chữa cháy..

– Thiết bị chữa cháy bao gồm: bình chữa cháy, đầu phun chữa cháy, vòi phun chữa cháy, máy bơm chữa cháy,…

Dưới đây là hình ảnh một số thiết bị chữa cháy

Thiết bị và bình chữa cháy
Thiết bị và bình chữa cháy
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy
Đầu phun chữa cháy
Đầu phun chữa cháy
Đầu phun chữa cháy tự động
Đầu phun chữa cháy tự động
Đầu phun chữa cháy tự động
Đầu phun chữa cháy tự động
Bình chữa cháy mini
Bình chữa cháy mini
Vòi chữa cháy
Vòi chữa cháy
Thiết bị chữa cháy
Thiết bị chữa cháy