Phần mềm đồ họa Garaphix Unipos

Phần mềm đồ họa Garaphix Unipos

Mã sản phẩm: phần mềm đồ họa Garaphix
Hãng sản xuất: Unipos
Xuất xứ: Bulgaria

Thông tin chi tiết

Phần mềm đồ họa Garaphix 

1. Mô tả

Phần mềm đồ họa Garaphix
                 Phần mềm đồ họa Garaphix

 

Phần mềm đồ họa Garaphix là giải pháp phần mềm UniPOS-Intellect được sử dụng cho các ứng dụng đòi hỏi phải có thông tin đồ hoạ và giám sát bằng video về sự cố cháy và lỗi. Thiết bị theo dõi đồ hoạ bao gồm Unipos Conventional hoặc Unipos Addressable được kết nối với một hoặc nhiều máy tính cá nhân với máy chủ cài đặt, quản trị viên hoặc chế độ ứng dụng khách Unipos-Intellect.

– Môi trường phần mềm cho phép người sử dụng giám sát dễ dàng hệ thống báo cháy bằng một bản đồ tương tác của trang và để duy trì bản ghi sự kiện của các sự kiện đã đăng ký và hành động của người vận hành.

2. Chức năng của phần mềm đồ họa garaphix 

– Mỗi thành phần của hệ thống (thiết bị báo cháy, bảng báo cháy, camera video …) được mô tả như một đối tượng ảo (hình ảnh) cho người dùng cuối.

– Vị trí của sự kiện trên lớp của bản đồ, báo động âm thanh trên máy trạm, kiểm soát người dùng bằng các lệnh từ bản đồ, nhật ký văn bản của sự kiện trong Trình xem sự kiện, v.v …

– Các kịch bản cụ thể với script và macro có thể được thiết kế trong UniPOS-Intellect.

– Giải pháp UniPOS-Intellect tương thích với các sản phẩm UniPOS IFS7000, FS5100, FS5200, FS4000