Trung tâm xả khí 1 vùng unipos FS5002E

Trung tâm xả khí 1 vùng unipos FS5002E

Chi tiết về tủ xả khí unipos và chức năng của các nút nhấn trong hệ thống xả khí.

– Trung tâm xả khí unipos fs5002E là trung tâm xả khí 1 vùng.

– Ngõ xả khí chỉ active khi có 2 zone báo cháy kích hoạt thì trung tâm mới kích hoạt ngõ xả khí.

– Trung tâm có thể cài đặt thời gian trễ báo cháy và thời gian xả khí.

Module tích hợp nút nhấn tạm dừng xả khí, nút nhấn kích hoạt xả khí bằng tay,chìa khóa chọn chế độ xả khí tự động hoặc thủ công (bằng tay).

Module tích hợp FD5301 có đầy đủ các chức năng thao tác như trên tủ xả khí chính.

Phân biệt màu sắc và chức năng của các nút nhấn trong hệ thống xả khí.

  • Nút nhấn FD3050G EXTENSION RELEASE màu xanh lá cây là nút nhấn tắt mở ngõ xả khí ON/OFF Exting.
  • Nút nhấn FD3050Y Manual Realease màu vàng là nút nhấn xả khí thủ công (bằng tay).
  • Nút nhấn FD3050B Stop màu xanh dương là nút nhấn tạm dừng xả khí.
  • Nút nhấn FD5302 Mode selector màu trắng là nút nhấn chọn chế độ xả khí Auto hoặc tự động và tắt mở ngõ xả khí.

– Đối với nút nhấn tạm dừng xả khí thì phải nhấn và giữ cho tới khi nào màn hình hiển thị thời gian đếm ngược dừng lại, nếu nhả nút nhấn ra thì tủ sẽ bắt đầu đếm thời gian lại từ đầu.

– Nút nhấn kích hoạt  Extinguishing nếu muốn kích hoạt thủ công thì phải nhấn và giữ cho tới khi nào tủ bắt đầu đếm ngược thời gian bắt đầu xả khí.