Một số lỗi thường gặp khi lắp đặt bảo trì hệ thống báo cháy địa chỉ Hochiki

Một số lỗi thường gặp khi lắp đặt bảo trì hệ thống báo cháy địa chỉ Hochiki

1. Loop open circuit : hở mạch

Loop open circuit

Kiểm tra dây Loop + out và in có bị hở hay không.
Kiểm tra dây Loop – out và in có bị hở hay không.

 

2. Loop short circuit :  Chạm dây + – loop

Loop short circuit

 

3. Disconnected trouble : Mất kế nối với thiết bị

Disconnected trouble

Trong hình là modul giám sát đầu báo thường CZM địa chỉ số 29(ADR=029) Loop 1 (LP=1) tủ 1 (ND=1) đang mất kết nối. Có thể thiết bị hư không hoạt
động, thiếu nguồn 24VDC đối với một số modul, thiết bị đã tháo, hở hay đứt dây, gắn thiết bị không chắc chắn không tiếp xúc, thay thiết bị mới mà cài đặt
sai địa chỉ…

 

4. Wrong device type  : Khai báo sai loại thiết bị

Wrong device type

Trong hình là địa chỉ số 3(ADR=003) Loop 1 (LP=1) đang bị sai. Thay đổi lại loại thiết bị bằng phần mềm Loop Explorer hoặc thực hiện trực tiếp trên tủ.

 

5. Double Address

Double Address

Trong hình là địa chỉ số 9 Loop 1 đang bị trùng. Kiểm tra thiết bị bị trùng địa chỉ, dùng bộ cài đặt địa chỉ TCH-B100 thay đổi lại địa chỉ.

 

6. Unexpected device :  Thiết bị có trên loop nhưng chưa được lập trình.

Unexpected device

Trong hình là đầu báo nhiệt địa chỉ số 19 Loop 1 đã gắn trên mạch loop nhưng chưa được khai báo lập trình trong tủ trung tâm. Lập trình thêm thiết bị bằng phần mềm Loop Explorer hoặc thực hiện trực tiếp trên tủ.

 

7. Input open circuit :  Đứt dây, thiếu điện trở cuối trên modul FRCME, FRCMA, CZM,…..

Input open circuit

Trong hình là địa chỉ số 50 Loop 1 đang bị lỗi, Kiểm tra điện trở cuối đã được lắp chưa, kiểm tra dây.

 

8. Slave line short circuit :  Chập mạch, thiếu Diode trên modul SOM/SOM-A/AI…

Slave line short circuit

Trong hình là địa chỉ số 13 Loop 1 đang bị lỗi chập mạch, thiếu Diod. Kiểm tra diod đã được lắp đúng chưa, kiểm tra dây.

 

9. Slave line open circuit :  Hở mạch, thiếu điện trở trên modul SOM/SOM-A/AI…

Slave line open circuit

Trong hình là địa chỉ số 13 Loop 1 đang bị lỗi Hở mạch, thiếu điện trở . Kiểm tra điện trở đã được lắp chưa, kiểm tra dây.

 

10. Power failure :  Lỗi mất nguồn 24VDC cấp cho modul CZM, SOM, SOM-A,……

Power failure

Trong hình là địa chỉ số 50 Loop 1 đang bị lỗi mất nguồn 24VDC cấp cho modul CZM.