Lập trình hệ thống báo cháy địa chỉ horing QA-16

Lập trình hệ thống báo cháy địa chỉ horing QA-16

Lập trình hệ thống báo cháy địa chỉ horing QA-16
Lập trình hệ thống báo cháy địa chỉ horing QA-16

–  Mỗi Loo[ có thể kết nối với 250 thiết bị.
–  Lập trình hệ thống dễ dàng thông qua PC tới bảng điều khiển.
–  Có thể lưu trữ đến 2030 sự kiện.
–  Màn hình LCD lớn (40 x 15 ) cho phép nhiều sự kiện hơn. được hiển thị trên cùng một màn hình.
–  Tên vị trí trên màn hình LCD hiển thị 24 chữ cái kể cả khoảng trống.
–  Thiết bị Loop có thể được thiết lập tạm thời bị cô lập. On-board Tự kiểm tra tính năng để mô phỏng đầu ra báo động.
–  Máy in nhiệt tùy chọn có thể in ra trạng thái bảng hoàn chỉnh.
–  Tối đa của QA16 là 32 vòng, Relay bộ ra đầu ra (Tùy chọn) và 4000 bộ đồng hoạt động.
–  Báo Lỗi điện hoặc lỗi nguồn dự phòng.

Lắp thiết bị phần cứng cho trung tâm báo cháy QA 16 theo sơ đồ trên tủ : 

Lắp thiết bị phần cứng cho trung tâm báo cháy QA 16 theo sơ đồ trên tủ
Lắp thiết bị phần cứng cho trung tâm báo cháy QA 16 theo sơ đồ trên tủ

Ngõ kết nối trung tâm báo cháy địa chỉ QA 16 với PC

Ngõ kết nối trung tâm báo cháy địa chỉ QA 16 với PC
Ngõ kết nối trung tâm báo cháy địa chỉ QA 16 với PC

Đổ trương trình lên trung tâm :

Đổ trương trình lên trung tâm horing QA 16
Đổ trương trình lên trung tâm