Đầu báo khói gst

Đầu báo khói gst

Thông tin chi tiết

Đầu báo khói gst

Đầu báo khói tại chỗ gst
Đầu báo khói tại chỗ gst

Đầu báo khói gst

  • Đầu báo khói gst được sản xuất dựa trên công nghệ UL sử dụng cảm biến tín hiệu cháy nhanh và chính xác nhất, với nhiều chủng loại khác nhau tùy vào mục đích sử dụng mà chọn loại đầu báo cho thích hợp.
  • Dưới đây là một số hình ảnh của đầu báo cháy gst.
Đầu báo beam gst
Đầu báo beam gst
Đầu báo gas gst
Đầu báo gas gst
Đầu báo khói kết hợp nhiệt gst
Đầu báo khói kết hợp nhiệt gst
Đầu báo nhiệt gst
Đầu báo nhiệt gst