Card nối mạng cho trung tâm Firenet FN-4127-NIC

Card nối mạng cho trung tâm Firenet FN-4127-NIC

Mã sản phẩm: FN-4127-NIC
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: UK

Thông tin chi tiết

Card nối mạng cho trung tâm FireNet FN-4127-NIC


Mô tả : Card nối mạng cho trung tâm FireNet FN-4127-NIC


– FireNET FN-4127-IO là một 16 kênh đầu vào / đầu ra trên board cung cấp đầu vào / đầu ra mở rộng  & Ngoài hệ thống FireNET cho phép lên đến ba mươi hai I / O board để được kết nối với nhau panel FireNET trong FireNET mạng.


Thông số kỹ thuật :  Card nối mạng cho tủ trung tâm FireNet FN-4127-NIC


– Supply Voltage 24 VDC Nominal

– Quiescent Current Consumption 20mA

– Cable Length 4,000ft Max.

– Cable Type Belden 9271, Belden 9860

– Protocol RS-485

– Address Setting Dipswitch

– Operating Temperature 32F~120F

– Operating Humidity 90%RH

– Allows for the expansion of up to 64 panels on a FireNET system

– Simple 2-wire loop connection